Muhasebe »

[29 Tem 2009]
MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI :

a- Sosyal sorumluluk kavramı

b- Kişilik kavramı

c- İşletmenin sürekliliği kavramı

d- Dönemsellik Kavramı

e- Para ile ölçme kavramı

f- Maliyet esası kavramı

g- Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı

h- Tutarlılık kavramı

i- Tam Açıklama kavramı

j- İhtiyatlılık kavramı

k- Önemlilik Kavramı

l- Özün önceliği kavramı

Muhasebe »

[29 Tem 2009]

a- Borç ve Alacak ilişkilerini düzenler.
b- İşletme yönetimine yardımcı olur.
c- İşletme lehine delil olur.
d- İşletmenin istatisliğini çıkarmasına yardımcı olur.

Muhasebe »

[29 Tem 2009]

MUHASEBE NEDİR
Muhasebe, finansal karakterli, para ile ifade edilebilen işlem ve olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenerek raporlar halinde sunulması ve yorumlanması ile ilgili bir sanat olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanım muhasebenin klasik ve modern fonksiyonlarını da kapsamaktadır. İlk zamanlarda, defter tutma şeklinde kabul edilen muhasebe, işlem ve olayların kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve sonuçların raporlar halinde sunulmasını gerçekleştirmiştir. Ancak ekonomik gelişmeler neticesinde işletme yöneticileri muhasebeden bazı bilgileri analiz etmesini, yorumlamasını ve bunlarla ilgili raporları kendilerine sunmasını beklemişlerdir. Böylece zaman içinde muhasebe işlemlerin basit kayıt tekniğinden yöneticilerin karar almasına yardımcı’olan ve işletme faaliyetlerini kontrol eden bir araç …