Ana Sayfa » Muhasebe

Muhasebe Standartları

29 Temmuz 2009 No Comment
Konu

Resmi Gazete Tarih

ve Sayısı

Kavramsal Çerçeve
16.01.2005 – 25702
TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu
16.01.2005 – 25702
TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik)
12.04.2006 – 26137
TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 2 : Stoklar
15.01.2005 – 25701
TMS 2 : Stoklar (Değişiklik)
11.04.2006 – 26136
TMS 7 : Nakit Akış Tabloları
18.01.2005 – 25704
TMS 7 : Nakit Akış Tabloları (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 8 : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
20.10.2005 – 25972
TMS 8 : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 10 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
20.10.2005 – 25972
TMS 10 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 11 : İnşaat Sözleşmeleri
26.10.2005 – 25978
TMS 12 : Gelir Vergileri
28.03.2006 – 26122
TMS 12 : Gelir Vergileri (Değişiklik)
28.10.2006 – 26330
TMS 12 : Gelir Vergileri (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 14 : Bölümlere Göre Raporlama
03.03.2006 – 26097
TMS 16 : Maddi Duran Varlıklar
31.12.2005 – 26040
TMS 17 : Kiralama İşlemleri
24.02.2006 – 26090
TMS 17 : Kiralama İşlemleri (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 18 : Hasılat
09.12.2005 – 26018
TMS 19 : Çalışanlara Sağlanan Faydalar
30.03.2006 – 26124
TMS 20 : Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
01.11.2005 – 25983
TMS 21 : Kur Değişiminin Etkileri
31.12.2005 – 26040
TMS 21 : Kur Değişiminin Etkileri (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 23 : Borçlanma Maliyetleri
09.11.2005 – 25988
TMS 23 : Borçlanma Maliyetleri (Yeni)
15.07.2007 – 26583
TMS 24 : İlişkili Taraf Açıklamaları
31.12.2005 – 26040
TMS 26 : Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama
01.03.2006 – 26095
TMS 27 : Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
17.12.2005 – 26026
TMS 28 : İştiraklerdeki Yatırımlar
27.12.2005 – 26036
TMS 29 : Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
31.12.2005 – 26040
TMS 31 : İş Ortaklıklarındaki Paylar
31.12.2005 – 26040
TMS 32 : Finansal Araçlar: Sunum
28.10.2006 – 26330
TMS 32 : Finansal Araçlar: Sunum (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 33 : Hisse Başına Kazanç
28.03.2006 – 26122
TMS 33 : Hisse Başına Kazanç (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 34 : Ara Dönem Finansal Raporlama
02.02.2006 – 26068
TMS 36 : Varlıklarda Değer Düşüklüğü
18.03.2006 – 26112
TMS 36 : Varlıklarda Değer Düşüklüğü (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 37 : Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
15.02.2006 – 26081
TMS 37 : Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.03.2006 – 26111
TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 39 : Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
03.11.2006 – 26335
TMS 39 : Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 40 : Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.03.2006 – 26111
TMS 40 : Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TMS 41 : Tarımsal Faaliyetler
24.02.2006 – 26090
TMS 41 : Tarımsal Faaliyetler (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TFRS 1 : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
31.03.2006 – 26125
TFRS 1 : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TFRS 2 : Hisse Bazlı Ödemeler
31.03.2006 – 26125
TFRS 3 : İşletme Birleşmeleri
31.03.2006 – 26125
TFRS 4 : Sigorta Sözleşmeleri
25.03.2006 – 26119
TFRS 4 : Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklik)
15.07.2007 – 26583
TFRS 5 : Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
16.03.2006 – 26110
TFRS 6 : Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
31.01.2006 – 26066
TFRS 7 : Finansal Araçlar: Açıklamalar
30.01.2007 – 26419
TFRS 8 : Faaliyet Bölümleri
15.07.2007 – 26583
TEBLİĞ : Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 64)
15.07.2007 – 26583

Comments are closed.