Ana Sayfa » Muhasebe

Muhasebe Terimleri

29 Temmuz 2009 No Comment
AHZ TAHSİL ETME,TASARRUFUNA DAHİL ETME
AİDİYET BAĞ,İLGİLİ OLMA
AKAMET(AKİM) NETİCESİZ,SONUÇSUZ
AMME KAMU,DEVLET
ARİYE (ARİYET) GERİ VERİLMEK ÜZERE ALINAN
ARZETMEK AÇIKLAMAK,SUNMAK
AVDET DÖNME,GERİ GELME
AYNİYAT KULLANILMAYA VE HARCANMAYA ELVERİŞLİ TAŞINABİLİR PARA DEĞERİ OLAN VARLIKLAR
AZL İŞİNDEN VE GÖREVİNDE AYIRMAK
BAKAYA FAZLALIK,ARTAKALAN
BANİ YAPAN,KURUCU
BUTLAN GEÇERSİZ OLAN
CARİ GEÇERLİ OLAN,AKICI
CELB ÇEKMEK GÖTÜRMEK
CİZYE VERGİ,HARÇ
CÜZ BÖLÜM,KISIM
DAİN BORÇ VEREN
DERC DAHİL ETMEK ,İÇİNE ALMAK
DERMEYAN ALENEN,ORTADA OLAN
EHVEN EN ZARARSIZ
EMTİA TİCARİ MAL
FASİD DOĞRU OLMAYAN
FERAGAT İSTEĞİNDEN VE HAKKINDA VAZ GEÇMEK
FESH İPTAL ETMEK ORTADAN KALDIRMAK
HACZ (HACİZ) EL KOYMA
HADİM HİZMETLİ , HİZMET EDEN
HAİZ SAHİP OLMA,SAHİP OLAN
HAZİRUN MEVCUT OLAN
HİBE BAĞIŞLAMAK
HİLAF KARŞI KARŞIYA,ZIT OLAN
HİTAM NİHAYET
HÜLASA SADELEŞMİŞ,ÖZET
HÜKÜM KARAR
HÜKMİ-ŞAHIS ŞAHIŞ GİBİ İŞLEM GÖREN
HÜSNİNİYET İYİNİYET
ISKAT HÜKÜMSÜZ HALE GETİRMEK
İBRA KESİNLEŞTİRMEK,SAĞLAMLAŞTIRMAK
İBRAZ GÖSTERMEK,BEYAN ETMEK
İCAR KİRAYA VERME
İCBAR ZOR OLAN ,ZORLAMA
İCMAL ÖZETLEMEK,ÖZET
İÇTİHAD BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ORTAK FİKRİ
İFA YERİNE GETİRMEK
İFLAS ÖDEYEMEME HALİ
İFSAD BOZMAK,KARIŞTIRMAK
İFŞA GİZLİ OLANI AÇIĞA VURMAK
İHDAS YENİ BİR ŞEY YAPMAK
İHLAL ZARAR VERME
İHTAR UYARMA ,HATIRLATMA
İHTİLAF ANLAŞMAZLIK,UYUŞMAZLIK
İHTİMAM ÖZENMEK
İHTİYAT YEDEK
İKMAL BİTİRMEK,TAMAMLAMAK
İKRAZ ÖDÜNÇ VERMEK
İKRAZAT BORÇ VERİLEN PARA
İKTİBAS BİR ŞEYİ AZALTARAK YADA KISALTARAK ALMAK
İKTİFA YETİRLİ KABUL ETMEK
İKTİZA GEREKLİ OLAN,İHTİYAÇ
İLGA FESHETMEK
İLLİYET SEBEP ARAMAK
İLTİMAS HAKSIZ OLARAK YARDIM ETME
İMHA YOK ETME,ORTADAN KALDIRMA
İMTİNA YERİNE GETİRMEMEK
İNFİSAH FESHOLMAK,BOZULMAK
İN’İKAT AKTETME,SÖZLEŞME
İNKITA KESMEK,BİTİRMEK
İRAD GELİR,KAZANÇ
İRTİKAB HAKKI OLMAYAN BİR ŞEYİ HİLE İLE ELDE ETMEK
İSTİAB KAPLAMAK,TOPLAMAK
İSTİFA AFFINI İSTEMEK
İSTİLZAM GEREKLİ OLMAK
İSTİNKAF REDDETMEK
İTA VERMEK
İTFA BORCUN ÖDENEREK BİTİMİ
İVAZ KARŞILIK OLARAK VERİLEN ŞEY
KABZ TAHSİL ETMEK
KARZ BORÇ,ÖDÜNÇ
KEBİR BÜYÜK
KIDEM ZAMAN OLARAK DAHA ÖNCE OLMAK
KIYAS KARŞILAŞTIRMAK
LAĞV HÜKÜMSÜZ,İPTAL ETMEK
MAHCUZ HAZC EDİLMİŞ
MAHSUB KAYDEDİLMİŞ ,SAYILMIŞ
MALULİYET HASTALIK SAKATLIK
MAMÜL İMAL EDİLMİŞ İŞLENMİŞ
MER’İ İCRA EDİLEN ,HÜKMÜ GEÇEN
MESNED DAYANAK
MESÜL SORUMLU
MEŞRU

DOĞRU

META TÜCCAR MALI
MEVCUD VAR OLAN,HAZIR BULUNAN
MEVZUAT MEVCUT KANUN VE KURALLAR
MEZAD ARTIRMA İLE YAPILAN SATIŞ
MEZKUR ZİKREDİLMİŞ BULUNAN
MİZAN ÖLÇÜ
MUAMELE İŞLEM
MUAYYEN BELLİ OLAN
MUCİP SEBEP OLAN
MUĞLAK ANLAŞILMASI ZOR
MUHAMMEN TAHMİN EDİLEN,OLUŞAN ORTALAMA DEĞER
MUHTASAR ÖZETLENMİŞ
MUHTELİF ÇEŞİTLİ
MUHTEMEL OLASI
MUHTEVA İÇİNDE OLAN ŞEYLER
MUKABİL KARŞILIK
MUKAVELE SÖZLEŞME
MUKAYYED KAYIT ALTINA ALINMIŞ
MUKİM BİR YERDE DEVAMLI OTURAN
MUKTEDİR İŞ GÜCÜ YETERLİ OLAN
MUKTEZA LAZIM OLAN
MUNTAZAM DÜZENLİ
MUNZAM İLAVE EDİLEN
MURAHHAS HERHANGİ BİR KURULUŞ ADINA YETKİLİ OLARAK GÖNDERİLEN KİMSE
MURAKIB TEFTİŞ EDEN
MURİS MİRAS BIRAKAN KİMSE
MUTABAKAT ANLAŞMAYA VARMA,HEM FİKİR OLMA
MUTAD  (mutat) ALIŞKANLIK HALİ DEVAMLILIK SEYRİ
MUTEBER İNANILIR
MUVAZAA VEAR OLMAYAN BİR DURUMU VARMIŞ GİBİ GÖSTERMEK AMACI İLE YAPILAN ANLAŞMA
MÜBADELE BİR ŞEYİN BAŞKA BİR ŞEYLE DEĞİŞMESİ
MÜBAYAA SATIN ALMA
MÜCAVİR YAKIN ÇEVRE,KOMŞU
MÜCBİR ZORLAYAN
MÜFLİS İFLAS EDEN
MÜKTESEB ELDE EDİLMİŞ
MÜLGA TERK EDİLMİŞ
MÜNFESİH DAĞILAN HÜKÜMSÜZ OLAN
MÜNDERECAT İÇERİK,KAPSAM
MÜNHASIR TEK BİR ŞEYE AİT OLAN ÖZELLİK
MÜBHEM KESİN OLMAYAN
MÜSADERE KANUN GÜCÜ İLE ZORLA ALINAN
MÜSECCEL TESCİLLİ,KAYITLI
MÜSTAHSİL ÜRETİCİ,YETİŞTİREN
MÜŞTEKİ ŞİKAYETÇİ
MÜTEADDİD BİRDEN FAZLA
MÜTEALLİK ALAKALI
MÜTEMMİM TAMAMLAYAN
MÜTESELSİL ZİNCİRLEME,TAKİP EDEN
MÜZAKERE BİR İŞİ ÖNCEDEN DANIŞ GÖRÜŞMEK
NAKİT HAZIR PARA
NAKTEN PARA OLARAK
NARH YİYECEK MADDELERİNE BELEDİYE TARAFINDAN KONULAN FİYAT
NATIK BEYAN EDEN,SÖZ EDEN
NİSBİ BELİRLİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE
NİSBET MÜNASEBET,ÖLÇÜ
PAY HİSSE
PERSONEL Bir işte çalışanların hepsi.
PEŞKEŞ Başkasının malını başka birine vermek.
RAYİÇ GÜNCEL,SÜRÜMÜ OLAN
RED GERİ ÇEVİRME
REEL GERÇEK,HAKİKİ
REHİN BİR ŞEYİN YERİNE GARANTİ OLARAK TUTULMUŞ
RESEN K SAĞLAMAK,ÖNDE OLABİLME İSTEĞİ
RESMİ DEVLET TARAFI,CİDDİ
REŞİD OLGUN YETİŞKİN
RİAYET TABİ OLMAK,UYMAK
RÜCHAN DİĞERLERİNE KARŞI ÖNCELİKLİ
RÜCU GERİ DÖNME
SARAHAT BELİRGİN OLMA
SARF HARCAMA,MASRAF
SARİH AÇIK ORTADA OLAN
SEHVEN YANILMAK SURETİYLE
SELAHİYET YETKİ
SİCİL KAYIT TUTULAN BÖLÜM
ŞAMİL KAPSAM,KAPLAYAN
ŞERH AÇIKLAMAK,AÇMAK
ŞİFAHEN SÖZLE ,KONUŞMAK SURETİ İLE
ŞÜMUL İÇİNE ALMAK
TAAHHÜT YÜKLENMEK,SÖZ VERMEK
TAAHHÜTNAME YÜKLENİLEN YADA SÖZ VERİLEN İŞİN YAZILI HALE GELMESİ
TAAMMÜDEN BİLE BİLE
TAHAKKUK GERÇEKLEŞME
TAHDİD SINIRLAMAK
TAHKİK DOĞRULUĞU ARAŞTIRMAK
TAHKİKAT İNCELEYEN,ARAŞTIRAN
TAHKİM HAKEM ATAMAK
TAHLİYE BOŞALTMAK
TAHMİL YÜKLEMEK,TAŞIMAK
TAHRİBAT BİR ŞEYİN ASLINI BUZMAK
TAHRİF HAKSIZ FAYDA SAĞLAMAK İÇİN YAZILI METİN ÜZERİNDE DÜZELTME YAPMAK
TAHRİFAT BOZMAK,KALEMLE KARIŞIKLIK YAPMAK
TAHSİL PARA ALMAK
TAHSİSAT ŞAHIŞ VEYA KURUM İÇİN AYRILMIŞ PARA VEYA MAL
TAHVİL BORÇ SENEDİ
TAKAS ALACAK VE VERECEK LERİN DOĞRULAYARAK BİRİ BİRİNİN YERİNE SAYILMASI
TAKDİR BEDEL TEŞKİLİ İLE KIYMET VERMEK
TAKSİM PAYLAMA,BÖLME
TAKSİR KUSUR,HATA
TALİ İKİNCİ DERECEDEN
TANZİM DÜZENLEMEK,SIRALAMAK
TARİK VAZGEÇMEK,BIRAKMAK
TASDİK DOĞRULUĞUNU KABUL ETMEK
TASFİYE HESAP KAPATMA,TEMİZLEME
TASHİH DÜZELTMEK
TASNİF SINIFLANDIRMAK
TAZMİN ZARARIN KARŞILANMASI
TEAMÜL OLAĞAN İŞ İŞLEYİŞ
TEATİ YAPILACAKLARI KARŞILIKLI YAPMAK
TEBELLÜĞ ANLAYIP ALMAK
TEBERRU BİR ŞEYİN KARŞILIKSIZ VERİLMESİ
TEBLİĞ BİLDİRMEK
TECİL ERTELEMEK
TECZİYE CEZALANDIRMA
TEDAVÜL GEÇERLİLİK
TEDİYE ÖDEMEK
TEHİR GECİKTİRME
TEKABÜL KARŞILIĞIN OLMASI
TEKZİB YALANLAMAK
TELİF ESER HAKLARI
TEMLİK MAL SAHİBİ YAPMAK
TENZİL İNDİRİM,İSKONTO
TERETTÜB LAZIM OLAN
TEREKE ÖLÜM SONRASI KALAN MALLARIN HEPSİ
TERKİN İPTAL ETMEK,SİLMEK
TESCİL KATYITLI HALDE OLMA
TESELLÜM VERİLEN BİR ŞEYİN KAYIT ALTINA ALINMASI
TESELSÜL ZİNCİRLEME
TEVDİAT EMANETLER
TEVDİİ BIRAKMA,EMANET ETMEK
TEVSİK BELGELENDİRME
TEYİD DOĞRULAMAK
ÜSTAD BİR ŞEYİN EN ÜSTÜ ,MESLEKLERDE EN İYİ OLMA
VEKALET BİRİSİ ADINA İŞ GÖRME
VELAYET VELİ OLAN
YEVMİYE GÜNLÜK GÜNDELİK
ZİLLİYET KORUYUCU OLMA
ZİLYED SAHİP ,SAHİPLİK
ZİMNEN İMA YOLU İLE,AÇIK OLMAYAN

Comments are closed.