Ana Sayfa » Arşiv

Muhasebe

Muhasebe »

[29 Tem 2009 | No Comment | ]
Tek Düzen Hesap Planı ve İşleyişi

Bilanço, (İtalyanca’dan bilancia, terazi; Latince bilanx) bir şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu, dönem sonunda hazırladıkları ve yayımladıkları tablolardır. Bilanço Eşitliği Varlıklar = Sermaye+ Borçlar ‘dır. Bir kuruluşun, varlıklarını ve o varlıkların kaynağını teşkil eden unsurların belirli bir tarih itibariyla gösterildiği hesap özetidir. Varlıklar kolonu ile Kaynaklar kolonunun dip toplamları her zaman birbirine eşittir. Bu eşitliğin nedeni varlığın elde edilme kaynağının özkaynak mı yoksa borç mu sorusuna yanıt vermesinden kaynaklanır.Özkaynaklar =Varlıklar-Borçlar şeklinde hesaplanır.

Tekdüzen Hesap Planı bilanço hesaplarını beş grupta toplamıştır.

1. Dönen / Cari Varlıklar
2. Duran / Cari olmayan Varlıklar
3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5. Öz Kaynaklar

Muhasebe »

[29 Tem 2009 | No Comment | ]
Muhasebe Standartları

Türkiye Muhasebe Standartları

Muhasebe »

[29 Tem 2009 | No Comment | ]
Muhasebe Terimleri

AHZ TAHSİL ETME,TASARRUFUNA DAHİL ETME
AİDİYET BAĞ,İLGİLİ OLMA
AKAMET(AKİM) NETİCESİZ,SONUÇSUZ
AMME KAMU,DEVLET
ARİYE (ARİYET) GERİ VERİLMEK ÜZERE ALINAN
ARZETMEK AÇIKLAMAK,SUNMAK
AVDET DÖNME,GERİ GELME
AYNİYAT KULLANILMAYA VE HARCANMAYA ELVERİŞLİ TAŞINABİLİR PARA DEĞERİ OLAN VARLIKLAR
AZL İŞİNDEN VE GÖREVİNDE AYIRMAK
BAKAYA FAZLALIK,ARTAKALAN
BANİ YAPAN,KURUCU
BUTLAN GEÇERSİZ OLAN
CARİ GEÇERLİ OLAN,AKICI
CELB ÇEKMEK GÖTÜRMEK

Muhasebe »

[29 Tem 2009 | No Comment | ]
MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI :

a- Sosyal sorumluluk kavramı

b- Kişilik kavramı

c- İşletmenin sürekliliği kavramı

d- Dönemsellik Kavramı

e- Para ile ölçme kavramı

f- Maliyet esası kavramı

g- Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı

h- Tutarlılık kavramı

i- Tam Açıklama kavramı

j- İhtiyatlılık kavramı

k- Önemlilik Kavramı

l- Özün önceliği kavramı

Muhasebe »

[29 Tem 2009 | No Comment | ]

a- Borç ve Alacak ilişkilerini düzenler.
b- İşletme yönetimine yardımcı olur.
c- İşletme lehine delil olur.
d- İşletmenin istatisliğini çıkarmasına yardımcı olur.

Muhasebe »

[29 Tem 2009 | No Comment | ]

MUHASEBE NEDİR
Muhasebe, finansal karakterli, para ile ifade edilebilen işlem ve olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenerek raporlar halinde sunulması ve yorumlanması ile ilgili bir sanat olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanım muhasebenin klasik ve modern fonksiyonlarını da kapsamaktadır. İlk zamanlarda, defter tutma şeklinde kabul edilen muhasebe, işlem ve olayların kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve sonuçların raporlar halinde sunulmasını gerçekleştirmiştir. Ancak ekonomik gelişmeler neticesinde işletme yöneticileri muhasebeden bazı bilgileri analiz etmesini, yorumlamasını ve bunlarla ilgili raporları kendilerine sunmasını beklemişlerdir. Böylece zaman içinde muhasebe işlemlerin basit kayıt tekniğinden yöneticilerin karar almasına yardımcı’olan ve işletme faaliyetlerini kontrol eden bir araç …