[24 Eyl 2009]
850 Bin TL ve Üzerindeki Vergi ve Cezasını Ödemeyen Vergi Borçlularını İçeren Liste ile 01.06.2008-31.05.2009 Tarihleri Arasında Kesinleşen ve Toplam Miktarları 850.000 TL.’yi Aşan Tarhiyatlara İlişkin Liste Kamuoyunun Bilgisine Sunulmuştur.

850 Bin TL ve Üzerindeki Vergi ve Cezasını Ödemeyen Vergi Borçlularını İçeren Liste ile 01.06.2008-31.05.2009 Tarihleri Arasında Kesinleşen ve Toplam Miktarları 850.000 TL.’yi Aşan Tarhiyatlara İlişkin Liste Kamuoyunun Bilgisine Sunulmuştur.

293 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1/B bölümü ve 391 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 30.06.2009 tarihi itibariyle ödenmemiş ve toplam miktarları 850.000 TL’ yi  aşan vergi ve cezaları  bulunan mükellefler listesi ile 293 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1/A bölümü ve 391 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 01.06.2008 ile 31.05.2009 …

Tümünü oku»

Güncel »

[24 Eyl 2009]
850 Bin TL ve Üzerindeki Vergi ve Cezasını Ödemeyen Vergi Borçlularını İçeren Liste ile 01.06.2008-31.05.2009 Tarihleri Arasında Kesinleşen ve Toplam Miktarları 850.000 TL.’yi Aşan Tarhiyatlara İlişkin Liste Kamuoyunun Bilgisine Sunulmuştur.

850 Bin TL ve Üzerindeki Vergi ve Cezasını Ödemeyen Vergi Borçlularını İçeren Liste ile 01.06.2008-31.05.2009 Tarihleri Arasında Kesinleşen ve Toplam Miktarları 850.000 TL.’yi Aşan Tarhiyatlara İlişkin Liste Kamuoyunun Bilgisine Sunulmuştur.

293 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1/B bölümü ve 391 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 30.06.2009 tarihi itibariyle ödenmemiş ve toplam miktarları 850.000 TL’ yi  aşan vergi ve cezaları  bulunan mükellefler listesi ile 293 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1/A bölümü ve 391 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 01.06.2008 ile 31.05.2009 …

İş Yeri Açmak »

[29 Tem 2009]

Vergi Usul Kanunu 153. maddesi işe başlamayı bildirecekleri sıralamıştır. Buna göre:

“İşe başlamayı bildirme

Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:

1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;

2. Serbest meslek erbabı;

3. Kurumlar vergisi mükellefleri;

4. Kollektif ve adi şirket ortaklariyle komandit şirketlerin komandite ortakları.

5. Ticaret Sicili Memurları” dır.

Muhasebe »

[29 Tem 2009]
Tek Düzen Hesap Planı ve İşleyişi

Bilanço, (İtalyanca’dan bilancia, terazi; Latince bilanx) bir şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu, dönem sonunda hazırladıkları ve yayımladıkları tablolardır. Bilanço Eşitliği Varlıklar = Sermaye+ Borçlar ‘dır. Bir kuruluşun, varlıklarını ve o varlıkların kaynağını teşkil eden unsurların belirli bir tarih itibariyla gösterildiği hesap özetidir. Varlıklar kolonu ile Kaynaklar kolonunun dip toplamları her zaman birbirine eşittir. Bu eşitliğin nedeni varlığın elde edilme kaynağının özkaynak mı yoksa borç mu sorusuna yanıt vermesinden kaynaklanır.Özkaynaklar =Varlıklar-Borçlar şeklinde hesaplanır.

Tekdüzen Hesap Planı bilanço hesaplarını beş grupta toplamıştır.

1. Dönen / Cari Varlıklar
2. Duran / Cari olmayan Varlıklar
3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5. Öz Kaynaklar

Muhasebe »

[29 Tem 2009]
Muhasebe Standartları

Türkiye Muhasebe Standartları

Muhasebe »

[29 Tem 2009]
Muhasebe Terimleri

AHZ TAHSİL ETME,TASARRUFUNA DAHİL ETME
AİDİYET BAĞ,İLGİLİ OLMA
AKAMET(AKİM) NETİCESİZ,SONUÇSUZ
AMME KAMU,DEVLET
ARİYE (ARİYET) GERİ VERİLMEK ÜZERE ALINAN
ARZETMEK AÇIKLAMAK,SUNMAK
AVDET DÖNME,GERİ GELME
AYNİYAT KULLANILMAYA VE HARCANMAYA ELVERİŞLİ TAŞINABİLİR PARA DEĞERİ OLAN VARLIKLAR
AZL İŞİNDEN VE GÖREVİNDE AYIRMAK
BAKAYA FAZLALIK,ARTAKALAN
BANİ YAPAN,KURUCU
BUTLAN GEÇERSİZ OLAN
CARİ GEÇERLİ OLAN,AKICI
CELB ÇEKMEK GÖTÜRMEK